EvAra
Intelligent Real Estate Solution

مناطق زلزله خیز استانبول

0 733

کدام مناطق استانبول زلزله خیز است؟

ترکیه یکی از کشور های زلزله خیز است. این باعث شرط دقت شما به این موضوع در حین خرید خانه است. عواملی مانند استحکام بنا، قدمت آن، زمین و کیفیت مصالح ساختمانی دارای اهمیت زیادی است.

اگر در استانبول قصد خرید دارید میتوانید از نقشه زیر درجه زلزله مناطق مختلف را مشاهده کنید.

 


برای مشاهده اطلاعات کاملتر درمورد مناطق استانبول میتوانید با مراجعه به سایت depremzemin.ibb.istanbul و انتخاب منطقه مورد نظرتون٬ دسترسی داشته باشید.

 

Leave a comment