EvAra
Intelligent Real Estate Solution

سرمایه در گردش سال ۲۰۲۲, یکی از هزینه های سند زدن در ترکیه

0 210

سرمایه در گردش یکی از مورادی است که در حین سند زدن در ترکیه باید پرداخت شود.

سرمایه در گردش در سال ۲۰۲۲ ٬ ۲۳۳ لیر +‌۳۲ لیر هزینه خدمات اضافی  اعمال میشود. که این مبلغ با توجه به منطقه و شهر ملک متغییر است.

برای مشاهده و دانلود ضرایب مناطق و شهر ها روی لینک زیر کلیک کنید.

yoresel_katsayilar_0_1

شما همچنین میتوانید با ورود به وب سایت www.tapumasrafi.com  وبا انتخاب شهر و منطقه خود این هزینه را مشاهده کنید.

با توجه به قانون شماره ۶۵۴۴ منتشر شده در سال ۲۰۱۴ در روزنامه رسمی ترکیه.

هیأت وزیران مجاز است مبالغ و هزینه های سرمایه در گردش تعیین شده در لیست (در مجله اوارا قرار گرفته شد) را٬ به نصف کاهش و یا حداکثر تا ۳ برابر افزایش دهد.

Leave a comment