EvAra
Intelligent Real Estate Solution

اقامت تحصیلی در ترکیه

0 832

مجوز اقامت تحصیلی (Öğrenci İkamet İzni)

اتباع خارجی که قصد تحصیل در ترکیه را دارند، باید حین ارائه درخواست برای مجوز اقامت، اقامت تحصیلی را انتخاب کنند. اتباع خارجی که مایلند در دانشگاه های ترکیه یا مراکز آموزش زبان وابسته به این دانشگاه ها تحصیل کنند، باید حداکثر تا 1 ماه پس از ورود به ترکیه درخواست مجوز اقامت خود را ارائه کنند. بر اساس مقررات مربوطه، مجوز اقامت تحصیلی برای افراد با مشخصات زیر صادر می شود:

– اتباع خارجی که مجوز اقامت خانوادگی ندارند و قصد تحصیل در مقاطع ابتدایی و راهنمایی را دارند (اتباع خارجی که بر اساس مجوز اقامت خانوادگی به تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه مشغول هستند، می توانند تحصیل خود را بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت تا سن 18 سالگی ادامه دهند. با این حال، دانش آموزانی که 18 ساله شده اند و هنوز تحصیلات خود را در مقطع متوسطه به پایان نرسانده اند، باید مجوز اقامت دریافت کنند.)

– اتباع خارجی که قصد تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، آموزش تخصص دندانپزشکی (TUS) و یا آموزش تخصص دندانپزشکی (DUS) در یک موسسه آموزش عالی در ترکیه را دارند.

افرادی که مجوز اقامت تحصیلی اخذ می کنند، در درخواست مجوز اقامت خانوادگی خود تنها می توانند برای اقامت همسر و فرزند خود درخواست دهند. سایر خویشاوندان هیچگونه حقی برای دریافت مجوز اقامت به این واسطه نخواهند داشت.

 

از چه طریقی می توان مجوز اقامت تحصیلی دریافت نمود؟

برای اخذ مجوز اقامت تحصیلی، دانشجویان خارجی باید در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری، کارشناسی یا کاردانی دانشگاه های قانونی در ترکیه پذیرفته شوند و همراه با نامه پذیرش از سفارت خانه های ترکیه در کشور خود ویزای تحصیلی دریافت کنند. به طور معمول، برای دانشجویان خارجی ویزای 1 ماهه صادر می شود. دانشجو باید پس از ورود به ترکیه با این ویزا، ظرف مدت 1 ماه ثبت نام خود را در دانشگاه مربوطه انجام دهد و مراحل درخواست را برای اخذ مجوز اقامت تکمیل کند.

دانشجویان خارجی پس از تکمیل ثبت نام خود در دانشگاه باید از طریق سیستم درخواست اقامت الکترونیکی (E-ikamet) وقت مصاحبه بگیرند و به همراه برگه تحصیلی (öğrenim belgesi) صادر شده و سایر مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز اقامت تحصیلی اتباع خارجی، در تاریخ مصاحبه تعیین شده به اداره مهاجرت استان مورد نظر مراجعه نموده و مراحل درخواست خود را تکمیل کنند. برای دانشجویان مجوز اقامت 1 ساله صادر می شود. پس از اتمام مراحل درخواست، 90 روز طول می کشد تا مجوز اقامت مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد قبول یا رد آن تصمیم گیری شود. در صورت ناقص بودن مدارک در طول مراحل درخواست، به متقاضی اطلاع داده می شود و درخواست می شود که ظرف مدت 15 روز مدارک خود را تکمیل نماید. مجوز اقامت تحصیلی برای اتباع خارجی توسط دفتر کل اداره مهاجرت (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) صادر شده و از طریق پست به آدرس متقاضی ارسال می شود.

دانشجویان خارجی در طول مدت مجوز اقامت خود نیازی به اخذ ویزا برای مراحل ورود و خروج در ترکیه ندارند. دانشجویان خارجی که مدت زمان اقامت آن ها در حال اتمام است، باید 60 روز قبل از پایان مدت مجوز اقامت و تحت هر شرایطی قبل از پایان مجوز اقامت خود درخواست تمدید کنند. در مورد دانشجویان خارجی که بیش از این مدت در ترکیه بمانند، اقدام قانونی انجام می شود.

مجوز اقامت تحصیلی برای چند سال صادر می شود؟

اگر مدت تحصیل دانشجوی خارجی کمتر از یک سال باشد، مدت مجوز اقامت تحصیلی نمی تواند از دوره تحصیل بیشتر باشد. به اتباع خارجی که از طریق موسسات و سازمان های دولتی به ترکیه می آیند و تحصیل می کنند به اندازه طول تحصیل آن ها مجوز اقامت داده می شود.

به اتباع خارجی که در مقاطع ابتدایی و متوسطه تحصیل می کنند و مراقبت و هزینه های آن ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بر عهده گرفته شده است، با رضایت والدین یا نمایندگان قانونی آن ها به اندازه طول مدت تحصیل، برای دوره های یک ساله مجوز اقامت تحصیلی داده می شود.

دریافت اقامت تحصیلی چه شرایطی دارد؟

برای صدور مجوز اقامت تحصیلی، اتباع خارجی باید شرایط زیر را داشته باشند:

– ارائه اطلاعات و مدارکی که نشان دهنده هدف شخص از اقامت در ترکیه باشد،

– شخص مورد نظر نباید مشمول ماده 7 قانون اتباع خارجی باشد (افرادی که اجازه ورود به ترکیه را ندارند و یا در دروازه های مرزی درخواست حمایت بین المللی داده اند اما درخواست آن ها رد شده است)،

-ارائه اطلاعات محل اقامت در ترکیه.

 

بیمه درمانی (Sağlık Sigortası) در مجوز اقامت تحصیلی

طبق مفاد قانون بیمه های اجتماعی و بیمه درمانی عمومی، دانشجویان خارجی که ظرف مدت سه ماه از اولین تاریخ ثبت نام خود درخواست بیمه درمانی عمومی می کنند، نیازی به داشتن بیمه درمانی جداگانه ندارند. با این حال، کسانی که ظرف سه ماه از اولین تاریخ ثبت نام از حق خود برای درخواست بیمه درمانی عمومی استفاده نمی کنند، ملزم به داشتن بیمه درمانی خصوصی خواهند بود.

 

حق کار (Çalışma Hakkı) دانشجویان

دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در ترکیه در حال آموزش رسمی هستند، می توانند به شرط داشتن مجوز کار، کار کنند. با این حال، حق کار برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پس از سال اول شروع می شود. درخواست مجوز کار باید به وزارت کار و تامین اجتماعی (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ارائه شود.

 

چه مواردی موجب رد، لغو یا عدم تمدید مجوز اقامت تحصیلی می شود؟

– عدم رعایت یا از بین رفتن شرایط لازم برای صدور مجوز اقامت تحصیلی،

– شواهدی مبنی بر اینکه فرد قادر به ادامه تحصیل نخواهد بود،

– مشخص شدن این موضوع که مجوز اقامت تحصیلی برای مقاصدی غیر از مواردی که برای آن صادر شده است استفاده می شود،

– صدور حکم اخراج از کشور یا ممنوعیت ورود به ترکیه برای فرد مربوطه،

در چنین مواردی، مجوز اقامت داده نمی شود، در صورت داده شدن، لغو می شود و مجوزهایی که مدت آن ها به پایان رسیده است، تمدید نمی شوند.

Leave a comment